Inspiratiesessie

Wat is de Inspiratiesessie?

De Inspiratiesessie richt zich op het ervaren van de toegevoegde waarde van technologie bij activerende werkvormen en het effect ervan. De deelnemende docenten gaan hard aan de slag. Ze maken kennis met verschillende manieren om technologie in te zetten, waarmee het gemakkelijker wordt om aan te sluiten bij de individuele behoefte van hun leerlingen. Zo vormen de deelnemers zich niet alleen beelden van wat er mogelijk is; ook maken ze een start met de vertaling van deze mogelijkheden naar de eigen onderwijspraktijk.

Voor wie?

De inspiratiesessie is voor schoolleiders en docenten, van PO tot HO, die zich een helder en concreet beeld willen vormen van de manieren waarop activerende werkvormen aangevuld en versterkt kunnen worden met de inzet van technologie.

Reacties deelnemende docenten

Hoezo een Inspiratiesessie?

Er is, onder andere volgens Kennisnet, veel evidentie dat technologie onderwijs efficiënter, effectiever en betekenisvoller maakt. Dat is misschien waar, maar tegelijkertijd is het niet de technologie alleen die daar voor zorgt. De docent blijft de sleutel in dit verhaal; hij of zij is degene die het grootste verschil kan maken voor de leerlingen. Technologie kan daar op een positieve manier aan bijdragen. Tijdens de inspiratiesessie ervaren docenten het zelf.

Wat levert de Inspiratiesessie op?

In de inspiratiesessie ontstaat de energie en motivatie om zelf werkelijk met de inhoud aan de slag te gaan. Na afloop hebben de deelnemers:

  • met een aantal (nieuwe) ICT-toepassingen gewerkt;
  • zelf ervaren hoe activerende werkvormen ondersteund kunnen worden door technologie toe te voegen;
  • zich een helder beeld gevormd bij de mogelijke opbrengst van de inzet van ICT;

Onderwerpen die aan bod komen

De opbouw van de inspiratiesessie is gelijk aan de gemiddelde lesopbouw. Bij elk lesonderdeel wordt aandacht besteed aan zowel activerende werkvormen als de inzet van technologie. Afhankelijk van de duur van de inspiratiesessie is er ruimte om zelf lesonderdelen te ontwerpen. Dit ontwerp is gebaseerd op de eigen ervaring als deelnemer en wordt vertaald naar de onderwijspraktijk van de komende dagen.

Inhoud van de Inspiratiesessie

In de inspiratiesessie wordt per lesonderdeel een activerende werkvorm gekoppeld aan de inzet van ICT, met als doel beelden te geven bij het begrip ‘activerende digitale didactiek’.

Het niveau van de cursus

Er wordt geen specifieke voorkennis verwacht. De insteek van de sessie is het zelf ervaren van de kracht van activerende werkvormen met ICT.

Lengte van de cursus

1 dagdeel van 3 uur. Indien gewenst kan de lengte van de cursus worden aangepast.

Doelstellingen van de cursus

Deelnemers hebben ideeën opgedaan over de mogelijke inzet van ICT ter ondersteuning van activerende werkvormen.

Doelgroep

Iedereen die benieuwd is naar wat er mogelijk is met ICT in de les. Juist de uitwisseling tussen de verschillende functies binnen een school levert meerwaarde op in deze bijeenkomst.

Aanvangsniveau

Vooropleiding: tweedegraads of eerstegraads lerarenopleiding, universitaire docentenopleiding. Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Studiebelasting

3 uur

Studiemateriaal

Al het studiemateriaal wordt meegeleverd in een op maat gemaakte digitale cursusomgeving.

Certificaat

Certificaat op basis van aanwezigheid.