Kleppen Dicht!

Wat is ‘Kleppen Dicht!’ ?

Kleppen Dicht! is een professioneel en volledig interactief traject waarin docenten leren hoe ze les kunnen geven op een manier die past bij deze tijd. Wil je ICT gebruiken om leerlingen te motiveren? Het digitale bord en het leerplatform volledig benutten? En laptops, mobiele telefoons of tablets effectief en efficiënt inzetten? Digitale Activerende Didactiek is het antwoord. Kleppen Dicht! regelt dat.

Voor wie?

Kleppen Dicht! is speciaal ontwikkeld voor docenten in het vo en mbo. Het traject omvat:

 • 5 inhoudelijke trainingsmiddagen [link naar CRKBO-formulier]
 • Individuele begeleiding en coaching

Reacties deelnemende docenten

 • “Deze middagen zijn super nuttig! Graag meer ;-)”
 • “De cursus zit goed gestructureerd in elkaar.”
 • “Ik heb een aantal leuke tools gezien die ik zeker kan gebruiken in de les. Answergarden kan ik goed gebruiken om voorkennis te activeren en bij Stickymoose kan ik leerlingen indelen bij opdrachten! Twee voorbeelden gezien van hoe je YouTube kunt gebruiken in je les. Heel gaaf! Ik ben een stuk enthousiaster.”

Hoezo Digitale Activerende Didactiek?

ICT leent zich uitstekend voor het ondersteunen van actieve werkvormen en samenwerkend leren. Ontwikkelingen als wiki’s en blogs kunnen goed worden gecombineerd met bestaande leerplatforms. De inzet van dergelijke tools vraagt om een meer coachende rol van de docent. Tijdens dit traject ontwikkelt de docent zich (verder) in deze vaardigheid.

Wat levert Kleppen Dicht! op?

Om ervoor te zorgen dat het effect voor de docent en de school blijvend is en zo groot mogelijk, ondersteunt een stuurgroep het hele traject. De stuurgroep bestaat altijd uit schoolleiding, docenten en trainer. Dit is wat het traject u oplevert:

 • Lessen die continu aansluiten bij de leerling van vandaag
 • Meer uitdaging en werkplezier voor docenten
 • Verhoogde motivatie bij leerlingen
 • Verhoogde leerprestaties
 • Meer rendement uit de ICT-investering

Onderwerpen die bij Kleppen Dicht! aan bod komen

De onderwerpen die behandeld worden, sluiten aan bij de vraag van de school. Het kan bijvoorbeeld gaan over:

 • Diverse digitale activerende werkvormen en didactiek van het digibord
 • Samenwerkend leren ondersteunen met behulp van ICT
 • Weblogs, wiki’s, educatieve games en simulaties zinvol inzetten
 • Een ELO als leerplatform gebruiken
 • Informatievaardigheden en mediawijsheid
 • Digitaal, interactief leermateriaal ontwikkelen en arrangeren
 • Kennisdeling over ICT organiseren in teams en/of met collega’s

De volledige programma-opzet (CRKBO-geaccrediteerd) vindt u hieronder.

Inhoud van het traject Kleppen dicht!

Digitale Activerende Didactiek

 • Kennismaking met minstens twee activerende werkvormen.
 • Kennismaking met minstens twee digitale toepassingen.
 • Theoretische modellen en achtergronden: Activerende Directe Instructie, Volledige Instructie, Wie is actief model, TPACK.
 • Vertaling maken naar de eigen les door werkvormen te koppelen aan digitale toepassingen.

Digitaal Toetsen en Assessen

 • Analyse leermateriaal op beheersingsniveaus.
 • Instrumenten voor het diagnostisch, formatief en summatief toetsen van kennis.
 • Kennismaking met minstens twee digitale toepassingen voor formatief toetsen.
 • Theoretische modellen en achtergronden: OBIT, RTTI, Taxonomie van Bloom.
 • Instrumenten voor het beoordelen van cognitieve vaardigheden en algemene vaardigheden.
 • Opstellen van criteria voor (deel)vaardigheden en producten met Rubrics.
 • Kennismaking met digitale toepassingen voor het maken van Rubrics.
 • Werken met formulieren voor programma’s rond leerstrategie en attitude.
 • Peer feedback en peer assessment, instrumenten om dit tot stand te brengen/te faciliteren.
 • Theoretische modellen en achtergronden: OBIT, RTTI, Taxonomie van Bloom.

Samenwerkend leren

 • Sleutelbegrippen van samenwerkend leren (met ICT), analyse van verschillende mogelijkheden waarmee samenwerkend leren digitaal kan worden vormgegeven.
 • Samenwerkend leren.
 • Toepassingen voor online samenwerken.
 • Grote opdrachten en leerlingproducten.
 • Digital storytelling.

Gedifferentieerd onderwijs ontwerpen

 • Ontwerpen van gedifferentieerd (digitaal) onderwijs op basis van leerdoelen, beoordelende toetsing, leeractiviteiten, leermateriaal, begeleiding en evaluatie gekoppeld aan E­klassen.
 • Flipping the class.
 • Differentiëren op tempo, inhoud, niveau etc.
 • Blended Learning.
 • Meervoudige intelligentie.
 • Aandacht voor excellentie en hoogbegaafdheid.

Informatie over de training Kleppen Dicht!

Het niveau van de cursus

De cursus is ontworpen voor docenten en sluit aan bij de lespraktijk.

Lengte van de cursus
5 trainingsmiddagen van 4 uur, spreiding 1 middag per maand, huiswerk.

Doelstellingen van de cursus
Docenten zijn in staat ICT­rijk onderwijs op een activerende manier vorm te geven in de eigen les.

Doelgroep
Docenten vo en mbo.

Aanvangsniveau
Vooropleiding: tweedegraads of eerstegraads lerarenopleiding, universitaire docentenopleiding.
Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Studiebelasting
Circa 3 uur per week

Studiemateriaal
Als studiemateriaal wordt meegeleverd een op maat gemaakte digitale cursusomgeving.

Certificaat
Certificaat op basis van aanwezigheid, registratie in het lerarenregister.