Werk in uitvoering

“Leren doe je vooral door te ervaren en te doen.”
Met deze uitspraak in het achterhoofd heeft Samenscholen het project Werk in Uitvoering ontwikkeld: een intensieve leer-/werktraining waar docenten, schoolleiders (en leerlingen) binnen drie dagen leren, zien èn doen.
Werk in uitvoering richt zich volledig op leren binnen de eigen werkomgeving, waarbij de deelnemers hun eigen praktijk, context, kennis en competentie inbrengen en daarbij al doende hun eigen leertraject ontwerpen en maken.
Binnen een kort tijdsbestek van 1-2 weken bieden we de kans om het eigen onderwijs anders vorm te geven.