Klachtenprocedure

Als u over een bepaalde gang van zaken ontevreden bent verneem ik dat graag. Ik zal eventuele fouten en de gevolgen daarvan te allen tijde trachten op te lossen en tevens wil ik daarvan leren voor de toekomst. Ik stel het daarom zeer op prijs als u mij hierover informeert.

Om uw klacht op een juiste en snelle wijze op te lossen heb ik de volgende gegevens van u nodig: uw (bedrijfs)naam, adres en telefoonnummer en een heldere omschrijving van de klacht. Na ontvangst neem ik uw klacht op in het klachtenregistratiesysteem. U ontvangt binnen drie dagen een schriftelijke ontvangstbevestiging met daarin een korte beschrijving van uw klacht en duidelijkheid over hoe en wanneer ik uw klacht ga onderzoeken. U kunt binnen drie weken een antwoord op uw klacht verwachten.

Er is een beroepsmogelijkheid bij de heer Henk van Woudenberg. Het oordeel van deze beroepsinstantie is voor mij bindend; eventuele consequenties worden door mij snel afgehandeld.

 

Uw klacht kunt u

  • schriftelijk sturen naar Willem Denijs, Fazantenkamp 574, 3607 DE Maarssen
  • mailen naar willemdenijs@gmail.com