Zie ook: www.onbewustleren.nl

 

Leerlingen presteren beter na onbewust denken

Veel mensen slapen er een nachtje over als zij een grote beslissing moeten nemen. Dit blijkt geen zinloos ritueel te zijn: in wetenschappelijk onderzoek is aangetoond dat informatie daadwerkelijk ook op onbewust niveau wordt verwerkt en dat dit veel voordelen biedt. Zo weten we dat het geheugen voor net geleerde stof versterkt wordt, dat mensen meer abstracte verbanden leren, en dat mensen ’s nachts problemen oplossen die een creatieve oplossing vereisen.

Docenten zijn gewend onderwijs te verzorgen waarbij ze een beroep doen op het gedrag en denken van de leerling in de les. Met meer kennis over onbewust leren kunnen docenten leerlingen ook buiten de les tot effectief leren aanzetten.

In samenwerking met prof. dr. Ap Dijksterhuis en drs. Lynn Voogt heeft APS in voorgaande jaren onderzoek gedaan hoe deze kennis toegepast kan worden in het onderwijs, om leren effectiever en efficienter te maken. De resultaten laten zien dat het toepassen van de inzichten om onbewust leren te stimuleren tot een betere prestatie leidt bij middelbare scholieren van alle niveau´s, voor verschillende vakken als Nederlands, Engels, geschiedenis en wiskunde. Details hierover zijn te vinden op www.onbewustleren.nl

De huidige onderzoeksvraag
De vraag die nog open staat en waar dit onderzoek zich op richt, is de volgende: Hoe kunnen docenten worden ondersteund om de wetenschappelijke kennis die er bestaat over onbewust leren concreet en effectief toe te gaan passen in hun lespraktijk?
Dit jaar zullen vanaf maart een aantal leeractiviteiten worden getest in de dagelijkse klassenpraktijk van docenten, waarna wordt gekeken wat de invloed is op de prestaties van de leerlingen. Hiervoor zoeken wij nog een aantal deelnemers.

Deelnemers
We zoeken docenten voortgezet onderwijs van de vakken Nederlands, wiskunde, geschiedenis en maatschappijleer. Er wordt bij voorkeur deelgenomen door vier tot zes docenten per school.

Inhoud van het onderzoek
De helft van de docenten krijgt vanaf maart een training twee middagen en past de opgedane inzichten vervolgens twee maanden toe in de lessen. Verder vinden er enkele lesobservaties en een interview plaats, dat ongeveer een uur duurt.
De andere helft van de docenten krijgt geen training en geeft de lessen als gebruikelijk.
Van de klassen van beide groepen worden de cijfers van de leerlingen verzameld, om het effect op leerprestatie te kunnen vaststellen.

Het onderzoek in schema

Onbewust leren

Wat levert deelname op?
Een groter en meer divers handelingsrepertoire voor de deelnemende docenten om de prestaties van uw leerlingen te verbeteren.
Tijdens het traject gerichte feedback aan de deelnemende docenten om het (leer)rendement van hun lessen te verbeteren.

Na afloop van het traject een lezing op uw school voor alle geinteresseerden over de effecten van onbewust leren en hoe dat in de praktijk te brengen.

Na afloop van het traject een training voor docenten die willen gaan werken met de mogelijkheden van Onbewust Leren.