Vijf redenen voor ICT-rijk onderwijs

 1. Variëren
  Je lessen worden leuker en spannender! Doe eens een quiz met Kahoot of een space race met Socrative.
  Je kunt op die manier aansluiten bij verschillende leerstijlen, uitdagen op verschillende intelligenties.
 2. Activeren
  Ga minder hard werken! Niet steeds weer opnieuw uitleggen en zeggen hoe het moet, dat leidt maar tot consumerend gedrag! Leerlingen kunnen zelf alle informatie vinden die ze nodig hebben, ze hebben prachtige gratis software ter beschikking waarmee ze de mooiste producten kunnen maken. Start eens met voorkennis activeren in answergarden, laat leerlingen in groepjes brainstormen op een padlet bord. Laat leerlingen een documentaire of een stripverhaal maken als samenvatting. Laat met popplet een mindmap met beeld en geluid maken als verwerkingsopdracht. De mogelijkheden zijn eindeloos.
 3. Differentieren
  Veel leerlingen kunnen goed zelf aan het werk. Zorg dat er iets te kiezen is: verschillende werkvormen, alleen of samen, verschillende producten. Bedenk verdiepende uitdagingen voor slimme leerlingen en zorg voor vakinhoudelijke ondersteuning voor leerlingen die daar behoefte aan hebben.
  Je eigen rol wordt organiseren en regisseren. Van tevoren leuke dingen bedenken en tijdens de les begeleiden en uitdagen.
  De differentiatiematrix kan hierbij helpen!
 4. Anders organiseren
  Vervang je klassikale instructie eens door een instructiefilmpje. Dat geeft ruimte om andere dingen tijdens de les te doen. Laat leerlingen tijdens de les vooral dingen doen waarbij contact met elkaar en met jou als docent belangrijk zijn. TIP: je kunt het maken van instructiefilmpjes uitbesteden aan leerlingen.
  Flipping the class: huiswerk als voorbereiding op de les!
 5. Rijker toetsen en beoordelen
  Je kunt met diverse gratis programma’s snel en makkelijk kleine toetsmomenten inlassen om te kijken of iets begrepen is of niet. Hierbij kun je veel leerlingen individuele feedback geven. Je kunt leerlingen een rijk scala aan verwerkingsopdrachten laten maken en deze beoordelen met Rubrics. Je kunt eenvoudig leerlingen laten reflecteren op hun eigen leerproces  door enquêtes af te nemen. Je kunt tijd- en plaatsonafhankelijk toetsen: iedere leerling een eigen toets op het juiste moment! Je kunt adaptief toetsen: iedere leerling getoetst op het eigen niveau! Je kunt leerlingen veel beter en gedetailleerder in beeld krijgen, fijn voor jezelf, voor de leerling en voor de ouders.

Hoe beginnen? Kijk bij Invoeringstraject