Invoeringstraject

Wat doen scholen bij de invoering van laptop-klassen of iPad-klassen? Hoe bereiden zij zich voor? Hoe ziet een pilot eruit? Wat gebeurt er na de pilot?

Rode draden

Scholen verschillen in veel opzichten van elkaar en zij verschillen ook in de manier waarop zij ICT-rijk onderwijs invoeren. Toch zijn er wel een paar rode draden te benoemen als je kijkt naar de ervaringen van de scholen die de afgelopen jaren stappen hebben gezet bij de invoering van ICT-rijk onderwijs. Via de links hieronder nemen we u mee door de drie fases van een invoeringstraject. We noemen een paar van deze rode draden, waarbij we ons baseren op wat wij gezien hebben op een aantal scholen, en geven daar zo nu en dan onze eigen visie bij.

Fase 1. Voorbereiding loont

Fase 2. De pilot

Fase 3. Verbreding en verdieping