Markland College

2016 / 2017

Train de Trainer – traject waarin i-coaches worden opgeleid. Deze i-coaches zullen de professionalisering verzorgen van de docenten die cursusjaar 206 / 2017 in de tabletklassen lesgeven. De tablet wordt ingevoerd in de eerste klas van tl, havo en vwo.

Uitvoering samen met Matthijs van Setten.

2015 / 2016

Begeleiding invoeringstraject ICT-rijk onderwijs. Professionalisering van de docenten in de pilotklassen.

Uitvoering samen met Patricia van Slobbe.

2014 / 2015

Inspiratiesessies voor docenten die geïnteresseerd zijn in de mogelijkheden van lesgeven met ICT.

Cursus Digitale Activerende Didactiek voor een groep docenten.

Uitvoering samen met Marieke Simonis.

2012 / 2014

APS verzorgt de training voor het gehele team gericht op het verbeteren van de toetsen door gebruikmaking van hogere leeractiviteiten op basis van OBIT (Onthouden, Begrijpen, Integreren, Toepassen). Willem Denijs verzorgt de training voor de bèta docenten.