Handleiding Zaption

ZAPTION is een online programma waarmee je eigen of bestaande video’s interactief kunt maken.

Interactief maken betekent:
 • Je kan precies die fragmenten van je video gebruiken die je nodig hebt
 • Je kan verschillende videofragmenten na elkaar monteren
 • Je kan tekst, afbeeldingen en markeringen toevoegen aan de video
 • Je kan diverse vormen van vragen en opdrachten toevoegen aan de video
 • Je kan feedback en jumps genereren op de antwoorden bij meerkeuze vragen
 • Je kan een online discussie toevoegen
Vervolgens kan je jouw product op twee manieren inzetten:
 • klassikaal als interactieve lesactiviteit
 • als activiteit die leerlingen zelfstandig doorlopen, bijvoorbeeld als voorbereiding op een les
Goed om te weten:
 • De basisversie is gratis, de uitgebreide versie is betaald.
 • Je kunt bij de betaalde versie de antwoordgegevens van de leerlingen zien.
 • Je hebt als docent een login nodig om het programma te kunnen gebruiken.
 • De leerlingen hebben een link nodig om het programma te kunnen gebruiken.
 • ZAPTION werkt het beste in de browser Chrome.

Product maken

Stap 1: Je eerste project aanmaken 
 • Klik op ‘New Tour’.  In Zaption wordt een bewerkte video een ‘Tour’ genoemd.
 • Voeg de video toe die je wil gebruiken. Dit kan een online video zijn (van bijv. YouTube) of een video op je lokale computer. Geef de url in van de video die je wil gebruiken. Klik op ‘Search’.
 • Klik op ‘Add this video to Tour’.
Je hebt nu vier mogelijkheden om je video te bewerken en te verrijken:

 1. Trim video: je video bijsnijden. Hiermee kan je stukken van je video verwijderen die je niet wenst te gebruiken.
 2. Add Tekst Slide: voeg een tekstdia toe aan je video
 3. Add Image Slide: voeg een afbeelding toe aan je video
 4. Add Drawing: je kan een tekening toevoegen aan je video, bijvoorbeeld een omcirkelen

Stap 2:  De video bijsnijden

 • Klik op de knop ‘Trim’.
 • Onderaan de video verschijnt een werkbalk waar je het fragment kan bijknippen. Plaats de schuifbalk op de juiste plaats.
 • Klik daarna op ‘Save’.
 • Voeg eventueel meer fragmenten van de video of van een andere video toe en snij deze op dezelfde manier bij.
Stap 3:  De video verrijken met tekstelementen, plaatjes en tekeningen
 • Plaats de cursor op de plaats in de werkbalk waar je een tekst wilt toevoegen.
 • Sleep het icoon ‘tekstelement’ naar je video of naar de ruimte rechts daarvan
 • Schrijf de tekst. Hierbij heb je diverse opmaakmogelijkheden:
  • vet
  • cursief
  • onderstreept
  • lettergrootte
  • wiskundige formule editor (!)
  • uitlijning
  • opsomming en numerieke lijst
  • link invoegen
 • Klik op ‘Element Settings’. Je kan de volgende zaken aanpassen:
  • Position: over de video of ernaast?
  • Behavior: moet de video stoppen of mag hij gewoon verder gaan?
  • Duration: hoe lang moet de tekst verschijnen?
  • Background: moet de achterliggende video nog zichtbaar zijn?
 • Pas eventueel een aantal parameters aan. Klik op ‘Done’ als je klaar bent.
 • Voor de elementen ‘Image slide’ en ‘Drawing’ ga je op dezelfde manier te werk als bij het tekstelement.
Je kunt de volgende vraagvormen toevoegen aan je video:
 1. Open vraag
 2. Multiple Choice (hierbij kan je ook feedback en jumps genereren)
 3. Check Boxes
 4. Vraag die beantwoord wordt met een tekening of omcirkeling
Stap 4:  Vragen toevoegen aan de video
 • Voeg een vraag toe door het icoon van de vraagvorm van jouw keuze te slepen naar de video of naar de ruimte rechts van de video.
 • Klik op ‘Element Settings’. Je kan de volgende zaken aanpassen:
  • Position: over de video of ernaast?
  • Behavior: moet de video stoppen of mag hij gewoon verder gaan?
 • Bij multiple choice vragen kan je feedback en jumps genereren.
  • Vul de vraag en de antwoordmogelijkheden in.
  • Klik op het plusteken na elk antwoord om aan te duiden welk antwoord er juist is.
  • Bij feedback kan je aangeven of een antwoord goed is of niet en een feedback schrijven
  • Bij Jumps kan je een positie aangeven waarheen de activiteit springt na dit gegeven antwoord
  • Klik op ‘Done’ als je klaar bent.

Product gebruiken

TIP: klik op eens op ‘gallery’ om te kijken naar bruikbare producten die door anderen zijn gemaakt!
 
Stap 1:  Om je product te kunnen gebruiken moet je het publiceren
 • Geef je project een titel en klik op ‘Public’.
 • Klik op Lessons links boven in het menu. Je ziet nu dat je les is gepubliceerd.
 • Klik op de les die je wilt gebruiken. Je ziet nu drie opties: present /  share / analytics

Klik op ‘Present’ als je je product klassikaal wilt gebruiken in de les.

Klik op  ‘Share’ om je video te delen met je leerlingen zodat deze het product individueel kunnen doorlopen.
Stap 2:  Klassikaal gebruik van je product
 • Klik op ‘Present’.
 • De url en de inlogcode voor de leerlingen verschijnen in beeld
 • Leerlingen kunnen inloggen op de presentatie zodat zij de vragen kunnen beantwoorden. Dit kan ook op een smartphone.
 • Start de presentatie. Je hebt nu de volgende mogelijkheden:
  • in de navigatiebalk kan je klikken op de drie figuurtjes om te zien wie mee doet
  • in de navigatiebalk kan je het stellen van vragen door de deelnemers aan en uit schakelen
  • als je je muis in het beeld beweegt verschijnen links vier icoontjes. Deze geven toegang tot de volgende functies: vragen van de leerlingen zichtbaar maken, het tussendoor stellen van een extra vraag, je muis gebruiken als pointer of je muis gebruiken als marker.
  • na iedere vraag verschijnt informatie onder de vraag. Je kan hier zien hoeveel procent van de deelnemers de vraag al heeft beantwoord, je kan de vraag sluiten en je kan de antwoorden in beeld zetten.
 • Jij bepaalt als docent het tempo waarin de presentatie gaat.

Stap 3:  individueel gebruik van je product

 • Klik op ‘Share’.
 • Bij de optie ‘Self-Paced’ verschijnt het adres waar leerlingen de oefening kunnen maken.
 • Hie is dat: http://zapt.io/tr57gcx6
 • Leerlingen hoeven niet in te loggen, maar je kan dat wel zo instellen.
 • Als de leerling klikt op ‘Start Tour’ begint het fragment.
 • Het is belangrijk dat de leerling de video tot  het einde uitkijkt. Dan pas worden alle gegevens bijgehouden.
 • De leerling kan vooruitspoelen, maar ook dat kan je anders instellen.

Antwoorden zien

Nadat je de activiteit klassikaal hebt gedaan of nadat de leerlingen de activiteit individueel hebben doorlopen kan je de resultaten bekijken.

Stap 1:  Klik op de activiteit waarvan je de resultaten wit bekijken.

 • Klik bovenin het menu op de knop ‘Analytics”.
 • Klik op ‘viewers’ om een overzicht te zien van de resultaten per deelnemer.
 • Klik op de naam van de deelnemer om diens resultaten in beeld te krijgen.
 • Klik op ‘responsies’ om een overzicht te krijgen van de antwoorden per vraag.
 • Klik op ‘next question’ om de antwoorden te zien op de volgende vraag.
 • Klik op ‘stats’ om een compleet overzicht te zien van de statistische gegevens die beschikbaar zijn over jouw activiteit.
Om van alle functies gebruik te kunnen maken dien je te beschikken over de betaalde versie!