Train de Trainer

Wat is Train de Trainer?

Train de Trainer is een traject dat als doel heeft docenten 1) handvatten te bieden om hun kennis en ervaring te delen met collega’s en 2) hen klaar te stomen om dit daadwerkelijk te doen en hun collega’s daarin mee te nemen. De trainers in opleiding ontwikkelen zich namelijk van bekwaam docent tot trainer/coach. Als meesterproef organiseren zij een studiedag of conferentiemiddag voor hun collega’s.

Voor wie?

Train de Trainer is bedoeld voor docenten die graag hun collega’s inspireren, coachen en ondersteunen. Het omvat:

 • vier bijeenkomsten van 3 uur;
 • individuele begeleiding en coaching.

De trainers in opleiding zullen zelf op basis van hun leervragen en expertise een aantal keer onderdelen van het programma verzorgen.

Reacties deelnemende docenten

 • “Ik heb opnieuw de meerwaarde ervaren van good practices en samen uitvinden en delen. Hernieuwd enthousiasme!”

 Hoezo het traject Train de Trainer?

Met dit traject wordt de deskundigheid en vaardigheid binnen een school geborgd, kennisdeling krijgt vorm en collega’s leren van en met elkaar.

Wat levert het Train de Trainer-traject op?

Train de Trainer is meer dan een onmiddellijke boost om kennisuitwisseling binnen uw school vorm te geven. Het traject levert meer op.

 • Het biedt een nieuwe uitdaging voor de voorlopers binnen een school.
 • Het borgt de kennis en vaardigheden (na een opleidingstraject).
 • Het initieert het vormgeven van kennisdeling op een meer stelselmatig niveau.
 • Het bevordert meer uitwisseling en samenwerking tussen collega’s.
 • De deelnemers kunnen een inhoudelijk programma ontwikkelen voor collega’s.

Onderwerpen die aan bod komen

Het Train de Trainer-traject is specifiek gericht op manieren om bestaande kennis en vaardigheden van docenten over te dragen aan collega’s.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • het takenpakket van een docent-trainer op school;
 • onderleggers voor een activerende training;
 • persoonlijke kwaliteiten;
 • omgaan met weerstand;
 • het vormgeven van een studiedag of conferentiemiddag op school.

De volledige programma-opzet (CRKBO-geaccrediteerd) vindt u hieronder.

Inhoud van Train de Trainer

De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten.

 1. BIJEENKOMST 1

De eerste bijeenkomst staat in het teken van het vaststellen van het takenpakket, gekoppeld aan persoonlijke expertises en leerdoelen.

 1. BIJEENKOMST 2

In de tweede bijeenkomst wordt aandacht besteed aan het ontwerpen van een bijeenkomst en het geven van feedback.

 1. BIJEENKOMST 3

De derde bijeenkomst gaat over teamleren en hulpstrategieën. Op welke manier bereik je jouw collega’s, wat is jouw stijl?

 1. BIJEENKOMST 4

De laatste bijeenkomst is gericht op het vormgeven van een studiedag of conferentiemiddag op school.

Informatie over Train de Trainer

Het niveau van de cursus

De cursus is ontworpen voor docenten die hun kennis, vaardigheden en expertise graag willen delen met hun collega’s.

Lengte van de cursus

4 dagdelen van 3 uur.

Spreiding: 2-3 weken.

In tussenliggende periode wordt van docenten gevraagd de inhoud van de bijeenkomst op verschillende manieren in de praktijk te brengen met collega’s.

Doelstellingen van de cursus

Deelnemers zijn in staat hun bestaande expertise en vaardigheden over te dragen aan collega’s.

Doelgroep

Docenten vo en mbo.

Aanvangsniveau

Vooropleiding: tweedegraads of eerstegraads lerarenopleiding, universitaire docentenopleiding. Er is geen specifieke voorkennis vereist. Enthousiasme voor het delen van kennis en ervaring is wenselijk.

Studiebelasting

Circa 3 uur per week.

Studiemateriaal

Al het studiemateriaal wordt meegeleverd een op maat gemaakte digitale cursusomgeving.

Certificaat

Certificaat op basis van aanwezigheid.