E-mail info@willemdenijs.nl
Telefoon  06 48496944
Linkedin http://nl.linkedin.com/in/willemdenijs
Twitter  @willemdenijs
KvK 56981333
Bank NL67 INGB 0000 9686 20

CRKBO_Instelling
Willem Denijs is als instelling en als trainer geregistreerd bij het CRKBO.

Klik hier voor de Algemene Voorwaarden en voor de klachtenprocedure.

Vragen van administratieve aard of met betrekking tot de trainingen en cursussen worden in beginsel binnen een week beantwoord. Vragen die een langere verwerkingstijd nodig hebben, worden binnen een week beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer men een uitvoerig antwoord kan verwachten.

Contact

0 + 3 = ?