Wie ben ik

Willem Denijs is docenttrainer & procesbegeleider met als specialisaties ‘activerende didactiek’ en ‘lerende organisatie’. Hij werkt in opdracht van scholen en andere onderwijsinstellingen die hem inzetten voor korte, vakinhoudelijke projecten en langdurige verandertrajecten. Hij heeft de afgelopen jaren een hoogwaardig, kwalitatief netwerk van specialisten opgebouwd met wie hij zijn passie voor het onderwijs deelt en intensief samenwerkt.

Willem Denijs: “Het onderwijs is een van de meest bepalende factoren in iemands leven. En de docent speelt daarin een sleutelrol. Daarom richt ik mij primair op de docent. De uitdaging voor het onderwijsveld is bij te blijven in de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en aansluiting te houden bij de jeugd. Schakelt een school mij in, dan gaan we dit samen realiseren.

Tegelijkertijd zet het een verandering in werking. Je gaat immers samen een proces in dat tot meer leidt dan een certificaat voor een training en meer dynamiek in de les. Het houdt namelijk in dat we samen op zoek gaan, al weten we nog niet precies waarnaar. Wat ik daarmee bedoel?

Het onderwijs staat aan de vooravond van een ingrijpende transformatie. Voorheen had onderwijs mede als taak om iedereen dezelfde kansen in het leven te geven door basiskennis en -vaardigheden bij te brengen. Maar de tijden veranderen. Nu bevinden we ons in een tijdsgewricht waarin we dat in meer of mindere mate bereikt hebben en zich een andere behoefte aandient. Het gaat er nu om de capaciteiten en talenten van ieder individueel kind te erkennen en tot bloei te helpen komen.

Als je samen daarover van gedachten wisselt, dan dienen zich vanzelf de volgende, wezenlijke vragen aan. Hoe verhoudt deze behoefte zich tot het klassieke model van klassikale kennisoverdracht? Hoe ziet een dynamische vorm van kennisconstructie eruit, waarin leraar en leerling samenwerken vanuit gedeelde verantwoordelijkheid en bereid zijn voortdurend te leren van en met elkaar? Hoe geef je dat eigenlijk vorm? Dat, het vormgeven ervan, is nu precies waar we samen naar op zoek moeten gaan.

Een goede start van deze zoektocht is het invoeren en gebruiken van digitale, activerende didactiek, waarna je variatie in lessen kunt toepassen. Vervolgens ga je rekening houden met verschillen: je past differentiatie toe. Heb je deze fase bereikt, dan kun je leerlingen maatwerk gaan bieden: je past personalisatie toe. En is dit eenmaal stevig verankerd in de organisatie, dan beschik je over het fundament waarop je samen de lerende organisatie bouwt. Het is de lerende organisatie waarbinnen ieder individueel kind tot zijn recht komt.

De basis voor deze transformatie kunnen we nu al leggen: met trainingen als Kleppen Dicht! en Train-de-Trainer. Ze geven docenten en hun school de ruimte voor zichzelf om te bewegen. Het resultaat? Meer motivatie en plezier bij docenten. En dat is belangrijk. Want de docent maakt het verschil!”