Trainingen en opleidingen

Kleppen Dicht!

Wil je ICT gebruiken om leerlingen te motiveren? Dan is het tijd om het digitale bord meer te laten zijn dan een moderne vervanger van het schoolbord. Door Digitale Activerende Didactiek krijgen investeringen als digitale borden, leerplatformen en devices (zoals tablets) de waarde en diepgang die passen bij het onderwijs. Cruciaal daarin zijn de docenten die de digitale activerende lessen kunnen ontwikkelen en toepassen. Het traject Kleppen Dicht! traint hen daarin en stelt hen in staat optimaal en effectief te werken met ICT

Inspiratiesessie

Bent u op zoek naar wat er mogelijk is met de inzet van ICT in de les? In deze sessie raakt u geïnspireerd! Samen met andere docenten maakt u kennis met diverse mogelijkheden om ICT in te zetten tijdens de les. Deze inspiratiesessie is opgebouwd uit verschillende herkenbare lesonderdelen, die worden gekoppeld aan een activerende werkvorm en een online toepassing. Het is goed mogelijk om deze inspiratiesessie in te zetten als één van de onderdelen op een studiedag.

Train de Trainer

Een school is bij uitstek een plaats waar geleerd wordt. Dit geldt evenzo goed voor docenten. Gebeurt dit op uw school alleen door het inzetten van externe trainers? Dan ontbreekt er een waardevolle dimensie. Docenten kunnen immers ontzettend veel leren van elkaar. Met het Train de Trainer-traject kunnen de voorlopers op school zich bekwamen in het uitvoeren van trainingsbijeenkomsten voor collega’s. Dit traject is te volgen in combinatie met één van de andere trajecten, of als losstaand programma.

Uitgangspunten bij de trainingen

Innovatieve ideeën voor morgen vertalen naar de praktijk van vandaag
Na een bijeenkomst kunnen de deelnemers de volgende dag aan de slag met wat zij gezien en gedaan hebben.

Practice what you preach
De inhoud en de vorm van de bijeenkomsten zijn op elkaar afgestemd, daardoor is de toepassing in de dagelijkse praktijk van de eigen lessen eenvoudig te maken.

Techniek verbinden aan didactiek en visie
De docent is de baas, niet de techniek. De ICT toepassingen zijn altijd verbonden aan een activerende werkvorm en aan en onderwijskundige inhoud (TPACK).

Leren door ervaren 
en doen
Je leert het meest door zelf te ervaren en te doen. De deelnemers ervaren op de bijeenkomsten de werkvormen en de digitale toepassing als leerling en gaan ermee aan de slag als docent.

Kennisdelen krijgt vorm
Er is volop ruimte voor uitwisseling om te leren van en met elkaar. Kennis en ervaring worden makkelijk gedeeld.

CRKBO
Alle trainingen zijn CRKBO geaccrediteerd. Certificaat en registratie bij registerleraar.nl op aanvraag.

Overzicht van het aanbod

Wat Doel Voor wie Vooropleiding Voorkennis Vervolg
Inspiratiesessie Deelnemers hebben helder beeld van de inzet van ICT ter ondersteuning van activerende werkvormen Schoolleiders en docenten, van PO tot HO Tweedegraads of eerstegraads lerarenopleiding, universitaire docentenopleiding. Geen Kleppen Dicht!

of

Werk in Uitvoering

Kleppen Dicht! Docenten zijn in staat ICT­rijk onderwijs op een activerende manier vorm te geven in de eigen les Docenten vo en mbo Tweedegraads of eerstegraads lerarenopleiding, universitaire docentenopleiding Geen Train de Trainer

of

Werk in Uitvoering

Train de Trainer Deelnemers kunnen coachend hun bestaande expertise en vaardigheden overdragen aan collega’s. Docenten vo en mbo die graag hun collega’s inspireren, coachen en ondersteunen Tweedegraads of eerstegraads lerarenopleiding, universitaire docentenopleiding Geen. Enthousiasme voor coaching is wenselijk.
Werk in Uitvoering Het herontwerpen van de eigen leeromgeving Docenten vo en mbo Tweedegraads of eerstegraads lerarenopleiding, universitaire docentenopleiding Geen Kleppen Dicht!