PIM is een collectief van enthousiaste onderwijsondernemers met een passie voor leren en een drive om met elkaar, met docenten, met schoolleiders en met leerlingen onderwijs nóg beter te maken.

We bereiken dit door het geven van docenttrainingen, het adviseren bij visie- en implementatietrajecten, het begeleiden van stuurgroepen en het coachen van docenten en schoolleiders.

De nadruk ligt vooral op het samen doen: met de mensen in de school zorgen voor een traject of sessie op maat en zorgen voor kennisdeling en borging in de organisatie.

We bieden inspiratiemiddagen, studiedagen, dagdelen op diverse thema’s en grotere trajecten als Kleppen Dicht!

Innovatieve ideeën van vandaag concretiseren we samen met de onderwijsprofessionals binnen de school, door deze te vertalen naar de lespraktijk van morgen. En als we zeggen morgen, bedoelen we ook morgen: wat kun je binnen je les of in je organisatie nú doen om grip en beeld te krijgen en te houden op weg naar de toekomst.

Ons motto is practice what you preach. Wij richten onze trainingen zo in dat deelnemers ervaren wat hun leerlingen kunnen ervaren. Vervolgens gaan we met elkaar aan het werk om ervoor te zorgen dat iedere individuele docent in de school zichzelf kan ontwikkelen en meer waarde kan toevoegen aan het leerproces en de leeruitkomsten van iedere individuele leerling.

We onderschrijven het belang van een leven lang leren en investeren daar als collectief in door binnen PIM scholing, intervisie en reflectie te organiseren op een manier die recht doet aan onze overeenkomsten en verschillen. We scholen letterlijk samen in trainingen en door het samen ontwerpen van producten en diensten die het onderwijs beter maken. Ook figuurlijk scholen we samen doordat we geloven dat we samen meer weten en betere prestaties leveren doordat we elkaar aanvullen en versterken. We zijn vier onafhankelijke, zelfstandige en zeer verschillende mensen die een gezamenlijke passie hebben om mee te denken over en bij te dragen aan beter onderwijs. Samen vormen we een hecht team dat elkaar aanvult, samen leert, werkt en ontwikkelt. Benieuwd naar wat we voor jou en jouw school kunnen betekenen?

WIE IS PIM?

Marieke Simonis verzorgt trainingen op het gebied van Leren en ICT en begeleidt scholen en teams bij de overgang naar het gebruik van digitale middelen in de klas.Marieke@learnon.nl

@mariekesimonis https://twitter.com/mariekesimonis

Willem Denijs verzorgt als zelfstandige trainingen op het gebied van didactiek en ICT, toetsen & beoordelen en onbewust leren. Daarnaast begeleidt hij managementteams en stuurgroepen bij beleidsvorming.

Willemdenijs@gmail.com@willemdenijs https://twitter.com/willemdenijs

Patricia van Slobbe geeft (tool)trainingen, ondersteunt bij curriculum ontwerp en adviseert management teams bij het maken en implementeren van beleid en visie op het gebied van efficiënt en zinvol nieuwe media gebruik.
Patricia@kultiv8.nl

Michel van Ast geeft lezingen en workshops, adviseert en begeleidt onderwijsinstellingen en traint en coacht docenten die technologie willen inzetten in hun eigen klas.

info@michelvanast.nl

@mvanast https://twitter.com/mvanast