Lambrecht Spijkerboer

Met mijn achtergrond als wis- en natuurkunde docent en lerarenopleider werk ik graag vanuit de praktijk van alledag. De ervaringen van de deelnemers met het vormgeven van leren in of buiten de klas, zijn uitgangpunt in mijn trainingen. Daarbij probeer ik zelf het goede voorbeeld te geven, door bij elke training gericht en intentioneel een aantal werkvormen in te zetten die ook in de klas bruikbaar (kunnen) zijn. ‘Teach as you preach’ is voor mij een belangrijk ontwerpprincipe. Op dit terrein gaat mijn interesse uit naar: vaardigheden didactiek, samenwerkend leren, activerende didactiek, werkvormen, OBIT in de les, … Daarnaast geef ik veel toetstrainingen op basis van OBIT.