Opleidingen

1993 – 1995
Vrije Universiteit Amsterdam
Wiskunde
Onderwijsbevoegdheid
1991 – 1993
LOI / staatsexamen
Wiskunde MO-A
1975 -1979
Universiteit van Amsterdam
Psychologie
1969 -1975
Vossius Gymnasium Amsterdam
Gymnasium bèta

Professionele ervaring

2013 – heden
Zelfstandige
Senior trainer en procesbegeleider
NMI geregistreerd mediator
Projectleider R&D Onbewust Leren
Innovator
2005 – 2013
APS, Utrecht
Senior trainer/consultant
NMI geregistreerd mediator
Projectleider van diverse Research en Development groepen
Lid diverse expertisegroepen
Innovator (free agent)
Lid OR (ten tijde van twee reorganisaties)
1999 – 2005
Goois Lyceum, Bussum
Afdelingsleider havo bovenbouw
Leiding geven aan ICT (educatief)
Docent wiskunde (eerstegraads)
Docent informatiekunde
Detachering bij APS
Lid educatief netwerk van de UvA
1994 – 1999
Goois Lyceum, Bussum
Docent wiskunde
Docent informatiekunde
Initiatiefnemer en begeleider van musicals
1992 – 1993
OSG de Meergronden, Almere
Docent wiskunde
1991 – 1992
OSG de Rietlanden, Lelystad
Docent wiskunde
1978 – 1993
Free lance, diverse (kinder)theater- en dansgroepen
Componist
Uitvoerend musicus
Lichtontwerper
Theatertechnicus

Deskundigheidsterreinen en vaardigheden

Algemeen

 • Projectmanagement
 • Personeelsbeleid
 • Veiligheidsbeleid
 • Medezeggenschap
 • Trainingsvaardigheden
 • Onderzoeksvaardigheden

Onderwijs

 • Leidinggeven
 • Rendement en organisatie
 • Didactiek
 • Toetsen en beoordelen, determinatie
 • Bèta/techniek in VO en PO
 • Leermiddelenbeleid

Relevante werkervaring

 • Projectleider onderzoek naar de mogelijkheden van onbewust leren in het VO, met Prof Dr Ap Dijksterhuis in opdracht van het ministerie OCW
 • Beslisdocument invoering functiemix in opdracht van SBO
 • Schoolkosten en leermiddelenbeleid in opdracht van ministerie OCW
 • Projectleider, onderzoeker, adviseur en trainer bij de Branchevereniging metaal/electro (Bureau TOP) voor programma Techniek Coach
 • Onderzoeker, trainer en adviseur bij Platform Bèta Techniek voor de programma’s Havo en bèta , Universumprogramma
 • Persoonlijk meesterschap gedaan bij het ITIP
 • Ontwerp en uitvoering diverse trainingen:
  – digitale activerende didactiek, ICT en leren
  – toetsen en beoordelen, kwaliteitsborging toetsen
  – leeractiviteiten OBIT, leren met diepgang
  – examentraining, analyse verschil SE – CE
  – activerende didactiek, omgaan met verschillen
  – Peer Mediation
  – (zeer) zwakke scholen sterker maken