,

Doelen stellen bij de invoering van iPad-onderwijs

belkin_leather_folio_case_for_ipad_2_redIs het invoeren van een nieuw technisch hulpmiddel een onderwijskundige doelstelling? Of gaat het om het versterken van de didactiek? Of om lichtere schooltassen? Of het versterken van de concurrentiepositie van de school? En wat als al die doelen tegelijkertijd een rol blijken te spelen?

Bij het begeleiden van scholen die iPad-onderwijs invoeren blijkt de Logical Framework Approach (LFA) te helpen om hier helderheid over te krijgen.

Het werkt als volgt:

 1. bepaal je Grote DoelVoorbeeld: leerlingen uitdagen het beste uit zichzelf te halen op een manier die past bij deze tijd
  Het Grote Doel mag verwoord zijn in een metafoor, gebruik taal die ook begrijpelijk is voor ouders en leerlingen. Het Grote Doel hoeft niet SMART geformuleerd te zijn, het hoeft praktisch gezien niet direct haalbaar te zijn, maar het moet wel passen bij de missie en visie van de school.
 2. bepaal de doelen die bijdragen aan het Grote DoelVoorbeelden: leerlingen activeren, gevarieerd onderwijs, differentiëren (afstemmen op verschillen, passend onderwijs, onderwijs op maat), gepersonaliseerd  onderwijs, ….Het gaat hier meestal om onderwijskundige doelen. Uiteindelijk moeten deze leiden tot betere resultaten: minder zittenblijvers, hogere slagingspercentages. Maar er zijn ook andere doelen! Voor de directie zijn dit bijvoorbeeld: versterking van de concurrentiepositie van de school of besparing op de kosten van leermiddelen.
  Deze doelen hoeven niet SMART geformuleerd te zijn, wel moetje kunnen aangeven hoe deze doelen bijdragen aan het Grote Doel.
  Je kan verschillende doelen benoemen
 3. bepaal de resultaten die je wilt behalen bij de gestelde doelenVoorbeeld van een resultaat bij het doel “differentiëren” : aan het eind van dit schooljaar willen we bij 30% van de lessen zien dat er gewerkt wordt met gedifferentieerde opdrachten voor de leerlingenHier wordt het pas SMART: geef bij de resultaten aan wanneer en hoe je deze wilt gaan meten. Geef ook aan hoe deze resultaten bijdragen aan de doelen die je wilt bereiken.
  Je kan meerdere resultaten benoemen per doel.
 4. bepaal bij ieder resultaat acties die je gaat ondernemenVoorbeeld: drie studiemiddagen voor het hele team om informatie en ervaringen te delen over hoe de iPad in te zetten bij het differentiërenGeef hierbij aan hoe die acties bijdragen aan de te behalen resultaten.
  Je kan meerdere acties benoemen per te behalen resultaat.
 5. maak een tijdsbalk waarin je de acties en de meetmomenten per resultaat opneemtDoe dit voor en periode van drie schooljaren. Neem ook de momenten op waarop je als school beslissingen moeten nemen over leermiddelen en formatie.

Het sterke van deze methode is dat het je dwingt om gestructureerd na te denken en te ontwerpen. Dat blijkt te helpen bij deze gecompliceerde materie waar meerdere doelen een rol spelen!

Nog een paar tips:

 • organiseer een sessie om aan het opstellen van een LFA met schoolleiding en docenten (die met de iPads gaan werken) samen. Dan ontstaat een gedeelde visie en weet iedereen wat wanneer gebeurt en met welk doel.
 • maak een lijst van de dingen waar je rekening mee moet houden, zoals beschikbare tijd, geld, ruimte, mankracht, techniek enz
 • formuleer pakkende one-liners voor je doelen en voor je manier van werken

 

Meer weten? Bel of mail gerust!