Invoeringstraject: de voorbereiding

Wat doen scholen bij de invoering van laptop-klassen of iPad-klassen? Hoe bereiden zij zich voor? Hoe ziet een pilot eruit? Wat gebeurt er na de pilot?

De meeste scholen nemen een jaar de tijd om de invoering van ICT-rijk onderwijs voor te bereiden.In dat voorbereidingsjaar moet veel gebeuren!

Het draadloos netwerk moet perfect op orde worden gebracht. Zonder snelle en betrouwbare verbinding met internet lijkt het invoeren van ICT-rijk onderwijs op voorhand kansloos te zijn. Er moet een keuze worden gemaakt voor een device dat gebruikt gaat worden, dan wel er moet gekeken worden of het systeem van Bring Your Own Device (BYOD) niet beter past bij de school. Er moet een financieringsmodel worden gekozen en de financiële consequenties op de langere termijn moeten in kaart worden gebracht. De kennis en ervaring van docenten moet in kaart worden gebracht. Wat wordt er al gedaan op het gebied van ICT in de les? Wie zijn de voorlopers? Is er sprake van weerstand, zo ja, waar zit met name de angel? De pilot moet worden vormgegeven: hoe omvangrijk is deze, in welke afdeling en in welke jaarlaag vindt deze plaats, wie is er bij betrokken? En het belangrijkste van alles: over al deze zaken moet goed worden gecommuniceerd met iedereen die er mee te maken heeft. En dat zijn er velen, inclusief MR en (ouders van) de toekomstige leerlingen!

Wat wij zien is dat het helpt als er een projectgroep in het leven wordt geroepen die zich over al deze zaken buigt. Deze projectgroep doet soms dingen zelf, soms stuurt zij anderen aan om dingen te doen en soms ontwerpt en begeleidt zij een proces in de school, bijvoorbeeld om samen met docenten en leerlingen (!) beelden te maken bij de invoering van een tablet-klas. Het helpt als er zowel mensen in de projectgroep zitten die gaan over onderwijs, als mensen die gaan over personeel, financiën, PR en systeembeheer. Invoering van ICT-rijk onderwijs raakt aan vrijwel alle beleidsterreinen in de school!