,

Vijf lesideeën met Socrative

Sinds ik voor mezelf werk verzorg ik veel trainingen op het gebied van Digitale Activerende Didactiek (Kleppen Dicht!). Bij deze trainingen ga ik altijd op lesbezoek bij de individuele docenten die meedoen aan de training. Hierbij zie ik veel lessen waarbij docenten gebruik maken van de online toepassing Socrative. Hier de vijf beste lesideeën die ik de afgelopen maanden zag met Socrative.

  • Een docent Duits heeft een quiz gemaakt met 20 vragen. Het zijn korte open vragen waarbij de leerlingen een vervoeging van een werkwoord moeten opschrijven in de correcte spelling. De docent heeft gekozen voor een student pace quiz, zodat de leerlingen in hun eigen tempo aan het werk kunnen.  Zodra de docent ziet dat bijna alle leerlingen klaar zijn gaat zij over tot de behandeling van de vragen. “Let goed op: hierna doen we het nog een keer en dan gaan we voor perfectie! Dan heeft iedereen alle vragen goed!” Zij toont bij de behandeling de antwoorden van de leerlingen op de beamer, zodat iedereen ook het eigen antwoord terug kan zien. Bij de tweede ronde is het aantal goede antwoorden enorm gestegen.
  • De docent wil een korte klassikale instructie geven over een onderwerp. Zij wil zeker weten dat de instructie goed aansluit bij de behoeften van de leerlingen. Zij opent Socrative en kiest voor Short Answer. Zij vraagt de leerlingen om kort en duidelijk aan te geven waarover zij graag een klassikale instructie willen. De leerlingen denken  even na en vullen in waaraan zij behoefte denken te hebben. Vervolgens vraagt de docent of de leerlingen hun stem willen uitbrengen op de verschillende wensen van hun klasgenoten. “Wat het meeste is gekozen zal ik behandelen”.
    Variant: je kan dit ook aan het eind van de les doen zodat je het klassikale instructiemoment thuis kan voorbereiden.
  • Een docent Sport en Beweging heeft een omvangrijke quiz met moeilijke vragen gemaakt. Hij kiest er voor om zijn leerlingen (MBO leerjaar 1) uit te dagen door in te spelen op hun competitiegevoel met een Space Race. De leerlingen werken in groepjes van vier. In de groepjes moeten de leerlingen het met elkaar eens worden over het juiste antwoord, zij mogen daar diverse bronnen bij gebruiken zoals het boek en internet. Op de beamer zie je de voortgang per groepje, hierbij tellen alleen de goede antwoorden.
  • Een docent economie wil een aantal korte onderwerpen behandelen in een klassikale setting waarbij de leerlingen steeds van te voren eerst zelf hebben na gedacht. Hij heeft een serie (denk)vragen klaargezet over de onderwerpen die hij wil behandelen. De leerlingen krijgen steeds één vraag voorgelegd (teacher pace quiz). Nadat alle leerlingen geantwoord hebben volgt de klassikale behandeling, hierbij worden de antwoorden van de leerlingen meegenomen.
  • De docent houdt een debatwedstrijd over een prikkelend onderwerp. Vooraf houdt zij een peiling in de klas. Wie is voor? Wie is tegen? Een groepje leerlingen brengt hun argumenten vóór in stellig,  een ander groepje hun argumenten tegen. Zij gaan met elkaar in debat. Na het debat wordt weer gestemd. Wie is voor? Wie is tegen? De winnaar van de debatwedstrijd wordt nu bepaald door de verschuiving in de stemming in de klas. De leerlingen stemmen met de smartphone.

Zie ook:

http://blog.youngworks.nl/youngworks/youngworks-academy/leren-ict-wat-werkt-in-de-les-3